Fairy Iron SF Matchlåda Crane Nr.42A gul röta, 1.Färg sällsynt aac12zixb62989-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
McLaren P1 12V - Gul
McLAREN TAG MP4 2B NIKI LAUDA 1985 Minichamps 530851801

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Fairy Iron SF Matchlåda Crane Nr.42A gul röta, 1.Färg sällsynt aac12zixb62989-Ny stil

Matchlåda SF Nr.42A Iron Fairy Crane sällsynt 1.Färg röta, gul

McDonald s MC DONALD S lycklig MEL 2000 Peluches Tarzan Serie Complexa Imbusstat

Mebetays Serie Europa Die Cast modellllerler bil A84 Dyane Made in 1 43 skala

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Mecatech St. FRAMT 2012 -60 (”Pillar Front ”)2012 -60 (”Pillar Front ”)

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Meccano ungar Leker Super konstruktion Set för Barn Leksaker McDonald TY Teenie Beanie Babies International & II samling
Meccano Tech Meccanid XL 2.0 Personlig robot. En skada i lådan.
Med Sött fotavtryck Mark träen 13 cm magi Secret låda Mekanism spel

Kontakt