FX speciell 84750, Leksaksmed -leksak.Bästa -blaster pris aac12xofx92396-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Lionel 6 -49886 R27 Högerkommando fjärrbrytare
LIONEL 6 -58567 NLOE CLUB NATHAN S HUVUDDOMAR STEEL SIDED REEFER bil O SCALTBIL

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

FX speciell 84750, Leksaksmed -leksak.Bästa -blaster pris aac12xofx92396-Ny stil

Leksaksmed 84750, speciell FX -blaster -leksak.Bästa pris

LIONCHEF PLUS GP38 W blåTOOTH LNL84940

Lionel 6 -82842 STOR NORTHERN PS -4 FLATbilS MED 40 e långtradare

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Lionel 6 -83443 Deluxe Bungalåg House O 027 MIB New 2017 ljused Plug Expandering spela

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Lionel 6 -8426 O Peanuts Comic konst - Hilltop lådabil LIONEL - NYC ALCO PA -1, SIGNAL SOUNDS, COMMAND UTRUSTNING
Lionel 6 -84843 GE Demonstrator Legacy AC600
Lionel 6 -85128 O TankTrain Intermedio bil (orange)

Lionel 027 Chesapeake Ohio Freight set

Lionel 6 -8637 O Cotton Belt BTO SD40T -2 Diesel med blåtooth

Kontakt