”Bloody 65533; Pokey Hasbro 65533; Pok Bollen Röda Sällsynta MISP Nya Förseglade 1998 slåssrs boll aac12welv81962-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Heljan klass 27 D5349 grön 2725 –Fri Shipping
Heljan Park Royal järnvägbusss SC79974 i BR grön 8751 - fri Shipping

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

”Bloody 65533; Pokey Hasbro 65533; Pok Bollen Röda Sällsynta MISP Nya Förseglade 1998 slåssrs boll aac12welv81962-Ny stil

Hasbro Pokey Pok 65533; ”Bloody 65533; boll slåssrs 1998 Förseglade Nya MISP Sällsynta Röda Bollen

HE555500 Herpa vinges Antonov Club Avianna AN -2 200 modellllerlerl flygagagplan

Heller - LA REALE DE FRANKRIKE Segelfabriken förseglad - skala = 1 75

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Heller 1 72 DH 89 drake Rapide, modellllerler kit, förseglad.

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Heller 1 200 Le Gladiateur modellllerlerl Kit 80826 SEALD HE556156 Herpa vinges Continental DC -6B REG _N909611 200 Förlaga flygagagplan
Heller 1 72 Giftset - Bloch 174 A3
Heller 80762 Renault 4 CV modellllerlerl Kit

HE557122 Herpa Arke 787 -8 1 200 Förlaga till flygagagplan

HELLER HEL50762G - 1 24 GIFT SET - RENAULT 4 CV (PLASTIC KIT)

Kontakt