Cottage Industry 1 96 U.S.S. Keokuk Union Experimäntell Ironclad Steamer 9601 aac12otbz72219-Ny stil

Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
DBZ gohan -lampa Ljus leksak Blast Powerboll Bildstaty drake bollz goku
DC konstISTER ALLY ROBIN AV LEDBERTER PVC FIGURE

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Cottage Industry 1 96 U.S.S. Keokuk Union Experimäntell Ironclad Steamer 9601 aac12otbz72219-Ny stil

Cottage Industry 1  96 U.S.S. Keokuk Union Experimäntell Ironclad Steamer 9601

Dapol 2D -019 -007 –Dieseltriebzug klass 43 HST Virgin East Coast 4 -teilig - NEU

DC samlaibles DC New 52 Ekonsth 2 Flash Action Figur

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

DC samlaives Staty 1 6 Gotham - James Gordon - 33cm

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

DC serier - Superman röd Son Premium Format Figur 1 4 Status sideshow Dapol 2S -007 -019 - Dampflok 5700 klass Pannier 7754 N.C.B. Spur N - NEU
DC serier läderlappen New 52 Justice League Kotobukiya konstfx Status Action Figur
DC serier Cover flickor Catkvinna av Joelle Jones Staty Figur Dc samlaives NY

Dapol 4D -022 -009 klass 68 Scottjärnväg Daring no 68006 OO Gage, BRAND NY

DC serier Joker Figur 35cm - Mega särskild

Kontakt